top of page

ALUMNADO DE MÚSICA E MOVEMENTO

Do 1 de xullo ata o 6 de xullo ás 14:00 h.

PRAZO PARA ESCOLLER O HORARIO O ALUMNADO DE MÚSICA E MOVEMENTO

Día 7 de xullo

PUBLÍCANSE AS LISTAXES DOS GRUPOS DE MÚSICA E MOVEMENTO

ALUMNADO DAS ESPECIALIDADES

Do 1 de xullo ata o 6 de xullo ás 14:00 h.

PRAZO PARA ESCOLLER O HORARIO DE LINGUAXE MUSICAL

Día 7 de xullo

PUBLÍCANSE AS LISTAXES DOS GRUPOS DE LINGUAXE MUSICAL

Do 8 de xullo ata o 13 de xullo ás 14:00 h.

PRAZO PARA ESCOLLER O HORARIO DAS ESPECIALIDADES

Día 14 de xullo

PUBLÍCANSE OS HORARIOS DAS LISTAXES DAS ESPECIALIDADES

ALUMNADO DOS OBRADOIROS

Día 14 de xullo

PUBLÍCANSE AS LISTAXES DOS HORARIOS DOS OBRADOIROS

NOTA:

O criterio que se vai a seguir para determinar a orde pola que escolle o alumnado é o seguinte

1º - Comezase polo alumnado cuia primeira letra do primeiro apelido e a "S"e séguese pola orde do abecedario

2º - Alumnado que SÍ esté censado en Barbadás e que SÍ teña irmáns matriculados na EMMB.

3º - Alumnado que SÍ esté censado en Barbadás e que NON teña irmáns matriculados na EMMB.

4º - Alumnado que NON esté censado en Barbadás e que SÍ teña irmáns matriculados na EMMB.

5º - Alumnado que NON esté censado en Barbadás e que NON teña irmáns matriculados na EMMB.

bottom of page